Огнеупорни тухли

"РЕФРА–АМ" ООД може да предложи различни видове огнеупорни тухли (магнезитни, магнезито-въглеродни, високо корундови и корунд-въглеродни), набивни маси и бетони за изграждане на електродъгови пещи.

За по-подробна информация се свържете с нас.