Шлакоотделящ флюс

“РЕФРА – АМ” ООД предлага високоефективния шлакоотделящ флюс Remmos запазена марка на германската компания SKW Giesserei GmbH.

За по-подробна информация се свържете с нас или посетете интернет страницата на SKW Giesserei GmbH.