Изолационна хартия

Хартията се използва при тигловите индукционни пещи. Разполага се между набивната маса и изолационната обмазка върху индуктора. Ние предлагаме изолационна хартия с ширина 1000 мм, дължина 25000 мм или 20000 мм и дебелина 0,4 мм и 2,5 мм (комбинирана).

За по-подробна информация се свържете с нас.