Леярски смоли, обмазки и лепила

“РЕФРА – АМ” ООД може да предложи посредством германската компания Ashland-Sudchemie-Kernfest GmbH (ASK Chemicals) следните продукти:

Висококачествени смоли за сърца и форми
-- Смоли за студена кутия (Cold setting binder system): Askocure, Ecocure, Avepox, Avenol MF и Novanol.
-- Смоли за безкасова формовка (No-bake cold curing): Askuran (фуранова смола), Beranol (фенолна смола), Askoset (полиуретанова смола) и Avenol NB (ресол-естер).
-- Гореща и топла кутии (Hot-warm curing): Kernfix
-- Смоли за плакиран пясък (Croning process): Askoning
-- Неорганични свързващи системи: Inotec

Последно поколение обмазки Kerntop на водна или алкохолна основа подходящи за нанасяне с четка, потапяне и обливане: Calico, Silico, Keratop, Solitec, Grafoflex, Miratec, Kerafill AZT WZ  и Polytop

Лепила за леярски сърца: Askobond Rapid

За по-подробна информация се свържете с нас или посетете интернет страницата на компанията Ashland – Sudchemie - Kernfest GmbH.