Екзотермични втулки и мини компенсатори, разделителни обмазки и филтри

“РЕФРА – АМ” ООД като представител на германската компания AS LUNGEN GmbH може да предложи на своите клиенти екзотермични втулки и мини компенсатори, разделителни обмазки BENTOGLISS за бентонитни и не бентонитни формовъчни смеси, пресувани и пенести керанични филтри AS-Clean Cast, които се използват при производството на отливки от цветни метали и различни видове чугуни и стомани.
За по-подробна информация се свържете с нас или посетете интернет страницата на компанията AS LUNGEN GmbH.