КОНТАКТИ
     
 

“РЕФРА – АМ” ООД

ПК 48
1510 София
България
тел.: (+359) 878 349 387
факс: (+359) 421 98 77


за контакти в България

инж. Христо Айвазов -
Управител
мобилен: (+359) 898 885 016
e-mail: ayvazov@refra-am.com

инж. Владимир Михайлов -
Управител
мобилен: (+359) 899 349 387
e-mail: mihaylov@refra-am.com

за контакти в Швеция

инж. Николай Стоилов -
Главен Управител
мобилен: +46 708 535 891
e-mail: stoilov@remeco.se

 
     
 
Copyright © 2007