МЕТАЛОЛЕЕНЕ
  Магнезиеви и графитизиращи модификатори   Шлакоотделящ флюс
Цериев мишметал   Металургичен силициев карбид   Навъглеродители
Еднократни термодвойки, контакт блокове, преносима и стационарна апаратура
Набивни маси и бетони  Изолационна хартия 
 Леярски смоли, обмазки и лепила
Екзотермични втулки и мини компенсатори, разделителни обмазки и филтри
Леярски бентонит и навъглеродител за формовъчни смеси
Силициево-карбидни тигли и реторти  Огнеупорни тухли

   
 
Copyright © 2007